Aktivnosti na zaštiti spomenika prirode

U saradnji sa  članovima Speleološkog društva „Ponir“ iz Banjaluke Turistička organizacija grada Gradiška počela je sa prvom fazom aktivnosti na prikupljanju dokumentacije za zaštitu Trnovačke pećine, kao spomenika prirode.

Ova prirodna atrakcija nalazi se desetak kilometara zapadno od magistralnog puta Banjaluka – Gradiška, na tromeđi između Trnovca, Jurkovice i Šaškinovaca.

Prva poznata istraživanja datiraju iz XIX vijeka, a sa speleološkog stanovišta pećina čini objekat od četiri nivoa.

Teren na kome se nalazi formiran je u periodu Trijasa i sastavljen je od dolomita i krečnjaka sa megalodonima.