Izletišta

null

Vikendica ``Krčevina``

Adresa Kijevci, 25 kilometara od Gradiške u podnožju Prosare i Kozare

Kontakt tel. +387 65 512 273

Izletište „In“

U selu Kijevci 20 km od centra Gradiške

Telefon: +387

Izletište „Lubinski kej“

U selu Grbavci 15 km od centra Gradiške

Telefon: +387

Izletište „Jezero Laminci“

U selu Laminci 8,5 km od centra Gradiške

Telefon: +387

Izletište „Žubor“

U selu Turjak 20 km od centra Gradiške

Telefon: +387

Izletište „Lubina“

U selu Grbavci 15 km od centra Gradiške

Telefon: +387

Izletište „Majur“

U selu Mašići udaljeno 20 km od Gradiške

Telefon: +387

Izletište „Kod Gute“

U selu Gornjim Podgradcima 20 km od centra Gradiške

Telefon: +387

Izletište „Jablanica“

U selu Jablanica 20 km od centra Gradiške

Telefon: +387