O Gradišci

null

Gradiška se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sastoji se od nizijskog dijela Lijevča polja, brežuljkastog sjevernog dijela Potkozarja, planinskih dijelova Kozare i Prosare. Svojim sjevernim dijelom se naslanja na desnu obalu rijeke Save dužinom 58,78 km.

Od 64 opštine u Republici Srpskoj, opština Gradiška je sedma po površini (762 km2) sa brojem stanovnika preko 50 000 po poslednjem popisu.

Povoljan geografski položaj koji se ogleda, između ostalog, na direktnom izlazu na rijeku Savu i daljoj otvorenosti savskim koridorom na istok i zapad kao i otvorenosti kroz planinsko zaleđe na jug prema Jadranskom moru, doprinijelo je da Gradiška postane glavna kapija na ulazu u BiH i RS i jedan od najznačajnijih prelaza za putnički i teretni saobraćaj sa godišnjom frekvencijom oko 2,5 miliona putnika.

Osim ovoga treba dodati da Gradiška ima i druge pogodnosti kao što su povoljna umjereno kontinentalna klima,  veliko šumsko bogatstvo planina Kozare i Prosare, plodno Lijevče polje i dijelovi Posavine, pogodno brežuljkasto obradivo zemljište, veliki potencijal rijeke Save.

Gradiška raspolaže sa značajnim privrednim resursima i brojnim pogodnostima za uspješan privredni razvoj.