Lijevče polje

null

Značajnu turističku cjelinu svakako čini i područje Lijevča polja. Ravnica koja se proteže od donjeg toka Vrbasa, između rijeke Save na sjeveru, planina Prosare na zapadu, Motajice na istoku i Kozare na jugozapadu. Kroz Lijevče polje prolazi autoput Gradiška – Banja Luka. Od turističkih lokacija posebno treba izdvojiti Turistički kompleks “Jezero” u Lamincima, Etno selo “Balkis” u Romanovcima i Salaš “Ribarski san” u Trošeljima.