Potkozarje

null

Opština Gradiška svojim sjevero-zapadnim dijelom ulazi u podnožje planina Kozare i Prosare. Na  prostorima Kozare i Prosare zastupljeni su u prvom redu marketinški turistički segmenti kao što su turizam u prirodi, seoski turizam, eko i etno turizam. Kozara je prepuna lijepih uređenih seoskih imanja sa ljubaznim domaćinima koji mogu ljubiteljima prirode ponuditi smještaj, domaću hranu i  pružiti im priliku da upoznaju autentični život, običaje i tradiciju ovog kraja.

Zanimljive lokacije koje govore o istoriji  ovoga kraja su: arheološka nalazišta Manastirište u Kijevcima i grad Marije Terezije u Podgradcima, Crkva brvnara u Romanovcima, Crkva Petra i Pavla u Grbavcima. Jedna od zanimljivih lokacija svakako je i Trnovačka pećina kao i brojna izletišta na obroncima Kozare.

Crkva brvnara

Romanovci

Crkva Petra i Pavla

Grbavci

Posebno treba izdvojiti odmorište Subotići od koga se protežu planinarske staze ukupne dužine 80 kilometara. Osim Subotića, na Kozari je trenutno zanimljivo izletište Borković – Eko centar „Žubor“, Gutino izletište u Gornjim Podgradcima, Čokino izletište u Vrbaškoj. Posebno ističemo izletišta koja se brzo razvijaju u poslednje vrijeme Blagojević Grbavci, Kević Grbavci, Izletište IN Kijevci,  Bjelovuk Jablanica. Ova izletišta su ujedno i pioniri seoskog turizma u ovom dijelu Kozare.