Trnovačka pećina

null

Desetak kilometara zapadno od magistralnog puta Banjaluka – Gradiška, na tromeđi između Trnovca, Jurkovice i Šaškinovaca, nalazi se Trnovačka pećina.

Prva poznata istraživanja datiraju iz XIX vijeka. Sa speleološkog stanovišta ona čini objekat od četiri nivoa, a sa geološkog stanovišta teren na kome se nalazi formiran je u periodu Trijasa i sastav je od dolomita i krečnjaka sa megalodonima. Pećina je bogata pećinskim nakitom kao što su stalaktiti, stalagmiti, stalagmati – pećinski stubovite pećinski korali.

Galerija