UNWTO Opšti etički kodeks u turizmu

null

Poštovani-a,

Obraćamo Vam se ovim putem u vezi sa implementacijom Opšteg etičkog kodeksa u turizmu Svjetske turističke organizacije. Naime, naša institucija je u programu potvrđivanja kvaliteta obrazovanju u turizmu UNWTO-TedQual koji pored ostalih područja u kojima je moguće unaprijediti obrazovanje kadrova za turistički sektor, analizira i načine unapređenja samog turizma kroz saradnju fakulteta i javnih institucija koje su u funkciji razvoja i promocije turizma. U tom kontekstu se kao jedno od važnih polja saradnje nameće potreba implementacije Opšteg etičkog kodeksa u turizmu Svjetske turističke organizacije.

Cijeneći i institucionalni i suštinski značaj sprovođenja odrednica kodeksa ovim putem vas molimo da kao institucija obezbjedite da Opšti etički kodeks u turizmu Svjetske turističke organizacije bude postavljen na vašu internet stranicu, a u cilju animacije subjekata uključenih u razvoj turizma da zajedno sa vama rade na projektima koji bi bili kompatibilni sa smjernicama navedenog kodeksa. Takođe, mi kao institucija ćemo biti slobodni da vas uključimo u projekete koje ćemo pokrenuti sa istim ciljem.

Na samom kraju treba istaći da kao članovi Ujedinjenih nacija imamo obavezu da damo svoj doprinos realizaciji smjernica Opšteg etičkog kodeksa u turizmu Svjetske turističke organizacije.

U nadi za skorijom saradnjom srdačno vas pozdravljamo!