Posavina

null

Gradiška gradić u zagrljaju rijeke Save jedna je od gradova koji čine posavsku regiju Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Svojim sjevernim dijelom naslanja na rijeku Savu koja se kroz opštinu Gradiška proteže u dužini 57,6 kilometara. Rijeka Sava čini prirodnu granicu Bosne i Hercegovine, Republike Srpske  i Hrvatske. Svom svojom dužinom je plovna i predstavlja jedan od veoma važnih potencijala opštine Gradiška za razvoj nautičkog turizma. Kroz sam centar grada proteže se jedna od najatraktivnijih i najboljih ribolovnih staza u Republici Srpskoj sa odličnim prirodnim amfiteatrom sa gradskog Keja sa koga se pruža odličan pogled na takmičare. U Posavskom dijelu opštine Gradiška posebno se ističe značaj arheolopškog nalazišta Donja Dolina.