Kozara

null

Planina Kozara se nalazi na sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, između Rijeka Vrbas na istoku i Une na zapadu, te Save na sjeveru kao i Sane i Gomjenice na jugu. Svojim obroncima rasprostire se na prostoru dužine preko 80km i širine 30 do 35 km, kome gravitira preko pola miliona stanovnikanastanjenih u sedam opština među kojima je i opština Gradiška.

Kozara je pitoma planina sa umjereno kontinentalnom klimom, dinamičnim reljefom, prekrasnim pejzažima, brojnim rijekama i potocima i velikim brojem sunčanih dana.

Postoji legenda o tome, da nebesko Sunce, kad se na svom putu umori, često svrati na kozarske brežuljke, da se napije vode sa kozarskih izvora.

Kozara je jedinstvena vazdušna banja puna listopadnih i crnogoričnih šuma, od kojih se šume jele i bora ovdje pojavljuju na najnižoj nadmorskoj visini na Balkanu, od oko 200 metara. Kozara je bogata brojnim istorijskim znamenitostima, manastirima, crkvama i arheološkim nalazištima, a ljepote centralnog dijela Kozare su zaštićene 1967. godine proglašenjem Nacionalnog parka, površine oko 3500 ha.

Gradišci pripadaju i sjeveroistočni obronci Kozare, gdje se izdvajaju veća naseljena mjesta Gornji Podgradci i Turjak. Na ovoj krajiškoj ljepotici od Subotića vodi oko 80 km staza za pješačenje i vožnju biciklom prema Turjaku, Podgradcima, Lokvama, Belegiji, Trnovačkoj pećini, Mrakovici, Previji i drugim odredištima. Oko samog odmorišta „Subotići“ kruže dvije staze: „Staza zdravlja“ u dužini 4,5 km i „Staza ljubavi“ u dužini oko 1 km, sa izvorima i odmorištima, pravim oazama mira i spokoja za svakog posjetioca. Osim Subotića, na Kozari je trenutno zanimljivo izletišteBorković – Eko centar „Žubor“, Gutino izletište u Gornjim Podgradcima, Čokino izletište u Vrbaškoj. Posebno ističemo izletišta koja se brzo razvijaju u poslednje vrijeme Blagojević Grbavci, Kević Grbavci, Bjelovuk Jablanica. Ova izletišta su ujedno i pioniri seoskog turizma u ovom dijelu Kozare Postoje brojne interesantne lokacije za izletišta odnosno odmorišta, uglavnom u dolinama rijeka, kao što su Vrbaška, Crna rijeka, Tisovača, zatim dolinom rijeke Turjak i rijeke Lubine, gdje se može izabrati desetine dobrih lokacija. Takođe su zanimljive lokacije na brdima i uzvišenjima kao što su Gig brdo, Gligića brdo, Vučjak, Kik, itd.

Galerija