I ove godine Ministarstvo trgovine i turizma pruža mogučnost korisćenja vaučera koji se mogu iskoristiti na području Republike Srpske

I ove godine Ministarstvo trgovine i turizma pruža mogučnost korisćenja vaučera koji se mogu iskoristiti na području Republike Srpske

Za više informacija kako za gradjane tako i za naše ugostitelje i turističke agencije dostupan je link:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MTT/media/vijesti/Pages/vauceri-2022.aspx