Izašao je prvi zajednički video učesnika u projektu FEEL KOZARA

Grad Gradiška, jedan od učesnika projekta, ima zadovoljstvo da je dio ove priče jer imamo šta da pokažemo.