Međunarodni muzički festival Kozars

Trećeg  i posljednjeg dana Međunarodnog muzičkog festivala „KozArs“ večeras je u Kulturnom centru održana promocija digitalnog kompakt diska izdanja „KozArs“,  zbornika radova „Kozara kroz riječ, zvuk i sliku“ i koncert „ModernArs“.

Umjetnički direktor „KozArs“ festvala Radost Galonja Krtinić rekla je da  drugi zbornik radova čine djela naučnika sa drugog simpozijuma iz oblasti humanističkih nauka održanog prošle godine u Zavičajnom muzeju u Gradišci.

„Imamo šest radova vrhunskih muzikologa, etnomuzikologa i istoričara koji se uglavnom bave crkvenom i muzikom koju nalazimo u  srednjovjekovnim žitijima i službama posvećenim srpskim vladarima, zatim rad o pjevanju na bas i rad Bojana Vujičića Bosanska Gradiška kao mali Beograd“ dodala je Galonja Krtinić.

Na  koncrtu savremene muzike ModernArs  predstavili su se flautistkinja Mila Dobrosavljević, pijanistkinja Danica Dujaković i klarinetista Bojan Krtinić koji su izvodili djela Vlade Miloševića, Vladimira Tošića, Mladena Pozajića i Dušana Radića i premijere djela Dalibora Đukića i Predraga Pavlovića.

Treći Međunarodni muzički festial „KozArs“ je održan je  protekla tri dana u okviru „Gradiškog ljeta 2019“ u organizaciji Turističke organizacije grada Gradiška.