Grad Marije Terezije

null

Pominje se 1293. godine kao Vrbaški grad ili Castrum Orbaszka  bio je sjedište tadašnje župe Vrbas. U narodu ga zovu grad Marije Terezije ili Marijin grad, po austrougarskoj kraljici Mariji Tereziji, koja je živjela mnogo kasnije. Ostaci ovog grada nalaze se 3 km južno od urbanog dijela Gornjih Podgradaca (23 km od Gradiške prema Kozari) na lijevoj obali rijeke Vrbaške, na strmom uzvišenju Pavetnjak (285 m/nv). Pod gradom se razvijalo i predgrađe kao naselje, pa se smatra da su tako nastali i dobili svoj današnji naziv PODGRADCI, koji se prvi put pominju 1334. godine. Gospodari ovog grada bili su slavonski velikani Babonjići, kasnije nazvani Blagajski. Pod gradom je pronađena i srednjovjekovna crkva sa polukružnom apsidom i kontraforima, koja se po predanju dovodi u vezu sa Sv. Đorđem.