Manastirište Karanovac

null

Manastirište je smješteno u Gornjim Kijevcima, 20 km od Gradiške usred ravničarskog kompleksa njiva zvanog Karanovac. Ovdje se nalaze ostaci građevinske  arhitekture od Rimskog perioda do Srednjeg vijeka, u dolini rijeke Lubine na njenoj desnoj obali. Rijeka okružuje lokalitet sa zapadne strane i sjeverne strane. Neposredno uz sam lokalitet sa zapadne strane,  nalazi se vrlo jak izvor pitke vode, koji mještani zovu Karanovac. Prvi put se pominje 1955. godine kada se pronalaze tragovi rimskih zidova i natpisa.Tokom 1958. godine u okviru ovog lokaliteta pronađen je glagoljični natpis, koji se dovodi u vezu saperiodom X i XI vijeka.Na natpisu se spominje muško ime u dativu –Radinu.Arheološkim istraživanjem 2004. godine ustanovljeno je da se radi o kulturno-istorijskom kompleksu sastavljenom iz tri arheološka lokaliteta: srednjevjekovnom crkvom sa nekropolom i privrednom zgradom rimskog seoskog imanja-vila rustica i dvije crkve brvnare iz turskog perioda.