NAGRAĐUJEMO NAJLJEPŠE FOTOGRAFIJE REPUBLIKE SRPSKE FOTO KONKURS „FOTOGRAFIJOM KROZ SRPSKU 2023“

PROPOZICIJE TAKMIČENJA

ORGANIZATOR
Turistička organizacija Republike Srpske (TORS) uz podršku Ministarstva trgovine i
turizma Republike Srpske (MTT RS)

TEMA
Turističke ljepote Republike Srpske – Nagrađujemo najljepše fotografije nastale na
području Republike Srpske, koje prikazuju prirodne ljepote, pejzaže, selo, grad, zanimljiva
mjesta, kulturno istorijsko nasljeđe…

CILJ KONKURSA
Promocija Republike Srpske kroz fotografiju.

OSNOVNE PROPOZICIJE
-Na Foto konkursu mogu učestvovati fizička lica starija od 15 godina, iz zemlje i
inostranstva, a učešće na konkursu je besplatno.
-Na Foto konkursu ne mogu učestvovati zaposleni u TORS-u i MTT RS, kao ni članovi
njihovih porodica (roditelji, supružnici, djeca).
-TORS i MTT RS imaju neograničeno pravo na slobodno korišćenje fotografija u
promotivne svrhe.
-Fotografije koje na sebi imaju potpis autora neće biti prihvaćene. U tom smislu, molimo
vas da obilježene fotografije na ovaj način ne šaljete.
-Fotografije koje su prodate drugom licu ili korišćene u marketinške, humanitarne ili
druge svrhe ne mogu biti dio konkursa.
-Organizator zadržava pravo diskvalifikacije fotografija koje ne zadovoljavaju zadate
kriterijume bez prethodnog obavještenja učesnika.

PROPOZICIJE ZA FOTOGRAFIJE
–Fotografije moraju biti napravljene isključivo na teritoriji Republike Srpske i moraju
odgovarati temi konkursa.
-Autori mogu da konkurišu sa crno-bjelim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i
to sa maksimalno 4 fotografije.
-Fotografije nemaju ograničenje po pitanju vremena nastanka.
-Maksimalna dimenzija duže strane fotografije mora biti 1920 px,  u  300 dpi, u JPEG
formatu,  kompresije 7-10, veličina fotografije do 2 mb.

PRIPREMA I OBILJEŽAVANJE FOTOGRAFIJA
-Fotografije moraju biti izvorne, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade, koje
menjaju kompoziciju i elemente. Nije dozvoljena obrada fotografija, osim osnovne digitalne
obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta.
-Svi radovi moraju biti propisno obilježeni, tako što svakom radu autor treba da doda svoje
ime i prezime, naziv fotografije, kao i lokaciju fotografisanja (na primjer: Petar Petrović
– Slapovi – Krupa na Vrbasu, Banja Luka).

TRAJANJE KONKURSA I DOSTAVA FOTOGRAFIJA
-Rok za slanje radova je od 23.10.2023. do 03.12.2023. godine (do 23:59 sati).
-Radovi se šalju elektronskom poštom na adresu: fotografijomkrozsrpsku@gmail.com.
-U polju sadržaja elektronske pošte prilikom slanja fotografija OBAVEZNO upisati:
-Ime i prezime autora,
-Mjesto i država prebivališta,
-Mejl adresu,
-Broj telefona – nije obavezno (za potrebe obavještavanja dobitnika),
-Mjesto i godinu nastanka fotografije.
IZBOR FOTOGRAFIJA
-Stručni žiri će izabrati najljepše fotografije u periodu od 15 dana nakon završetka foto
konkursa, koje će biti izložene na društvenim mrežama TORS-a, gdje će i posjetioci moći da
ih pogledaju i glasaju za svoje favorite. Autori najljepših fotografija biće obavješteni
putem e-mail adrese koju dostave prilikom prijave.
Stručni žiri će biti u sastavu:
Dragan Prole, MF AUFBiH, EFIAP/d2, Republika Srpska, BiH, Predsjednik žirija
Vasja Doberlet, MF FZS, MFIAP, Slovenija, Član žirija
Branislav Brkić, MF FSS, MFIAP, Srbija, Član žirija
GLAVNE NAGRADE
1. Nagrada – priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji
dobitnika u iznosu od 1000,00 KM
2. Nagrada – priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji
dobitnika u iznosu od 700,00 KM
3. Nagrada – priznanje i turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji
dobitnika u iznosu od 500,00 KM
SPECIJALNE NAGRADE
1. Nagrada publike – turistički aranžman na teritoriji Republike Srpske po želji
dobitnika u iznosu od 300,00 KM
2. Najljepša fotografija iz svake od 63 opštine i grada Republike Srpske –
63 x turistički vaučer u iznosu od po 100,00 KM
AUTORSKA PRAVA
-Svaki učesnik konkursa mora biti autor fotografija koje prijavljuje na konkurs.
-Organizator se obavezuje da, u slučaju korišćenja fotografija, vidljivo označi autora.
-Autor se odriče nadoknade za reprodukovanje radova na sajtu, publikacijama, katalozima,
plakatima i drugim elektronskim i štampanim materijalima TORS-a i MTT RS, kao i za
reprodukovanje radova u drugim medijima, uz jasnu naznaku autora fotografije.
-Radovi dostavljeni organizatoru radi učešća na konkursu „Fotografijom kroz Srpsku 2023“
se ne vraćaju. Autori ustupaju svoje fotografije na korišćenje u promotivne svrhe TORS-u i
MTT RS i odriču se prava na bilo kakvu finansijsku ili drugu naknadu.

-Organizator ne snosi odgovornost za eventualno kopiranje, neovlašćeno objavljivanje i
slično prispjelih i objavljenih fotografija od strane drugih lica.
-Sve prijavljene fotografije ne smiju sadržati nikakvo kriminalno djelo/aktivnost, niti
ugrožavati građanska prava i zakone. Takođe, ne smiju se kršiti autorska prava, pravila,
niti javna svojina ili pravo na privatnost bilo kojeg trećeg lica. Zabranjeno je dodavanje
logo-a, logotipa, “watermark“-a i sličnih oznaka na fotografijama.
-Organizator nije odgovoran za sve netačne ili nepotpune informacije od strane učesnika
ili mogućih tehničkih i softverskih problema web programa-aplikacije konkursa, kao ni za
moguće probleme u slučaju kompjuterskih virusa i drugih neovlašćenih intervencija i
ostalih tehničkih problema.
-Organizator može koristiti prispjele radove u svrhu promocije Republike Srpske, bez
plaćanja naknade, zadržavajući pravo prilagođavanja, aranžiranja, izmjene ili obrade
fotografije (u smislu pripreme za objavu) bez dodatnog odobrenja ili saglasnosti autora.

IDENTIFIKACIJA NAGRAĐENIH I PREUZIMANJE NAGRADA
-Organizator će obavjestiti nagrađenog učesnika telefonom ili mejlom koji je dostavio o
načinu i vremenu preuzimanja nagrade, odnosno pružiti sve ostale informacije od značaja za
ostvarivanje prava na nagradu.
-Ukoliko nagrađeni učesnik prekrši pravila konkursa, a naročito ako se uzdrži od
dostavljanja podataka od značaja za utvrđivanje identiteta prilikom preuzimanja nagrade,
Organizator neće izvršiti dodjelu nagrade tom licu.
-Učesnici su dužni da lično preuzmu nagrade. U slučaju da učesnici nisu u mogućnosti da
lično preuzmu nagrade, moguće je da je preuzme osoba koja je ovlašćena za to.

PUBLICITET
-Ukoliko ostvare pravo na nagradu, učesnici su saglasni da se njihovi podaci o ličnosti
(ime i prezime i mjesto i država prebivališta) mogu, od strane Organizatora, objaviti i
koristiti u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala, bez plaćanja bilo kakve
naknade.
-Uzimanjem učešća u Konkursu, učesnici prihvataju pravila Konkursa i iskazuju saglasnost
da Organizator ima pravo na eksploataciju svih podataka poslatih elektronskom poštom, bez
naknade, bez bilo kakvih ograničenja i bez obaveze pribavljanja dodatih saglasnosti.

IZMJENA PRAVILA
-Organizator zadržava pravo na promjenu bilo koje od navedenih pravila Konkursa, bez
prethodnog obavještavanja korisnika.
-Izmjena pravila mora biti javno dostupna u okviru sajta TORS-a i MTT RS.

PREKID KONKURSA
-Konkurs se može prekinuti u slučaju više sile ili nepredviđenih okolnosti o čemu će
učesnici biti obavješteni putem pismenog obavještenja na sajtu TORS-a i MTT RS.
-TORS i MTT RS ne odgovaraju za eventualni prekid konkursa.

INFORMACIJE I KONTAKT
Sva pitanja vezana za nagradni foto-konkurs možete dobiti pozivom na broj: +387 51 229 720
svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 ili slanjem mejla na: info@visitsrpska.org .

Linkovi:
www.turizamrs.org
www.vladars.net