PRVI RIMSKI FESTIVAL

ALEA IACTA EST! – Kocka je bačena!

Program Rimskog festivala / subota, 03.09.2022. / 12-23 časova / Gradski park

AVEnture vas čekaju!